Thiết kế website
 
 
Giới thiệu
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

Giới thiệu
Sứ mệnh đào tạo

Theo các chuyên gia về nhân sự, người thành đạt chỉ có 25% là do những kiến thức chuyên môn, 75% còn lại được quyết định bởi những kỹ năng mềm họ được trang bị. Vì vậy, sứ mệnh của ISC là giúp học viên của mình làm chủ được những kỹ năng cần thiết để nắm bắt các cơ hội nghề nghiệp và vươn tới đỉnh cao thành công.Theo các chuyên gia về nhân sự, người thành đạt chỉ có 25% là do những kiến thức chuyên môn, 75% còn lại được quyết định bởi những kỹ năng mềm họ được trang bị. Vì vậy, sứ mệnh của ISC là giúp học viên của mình làm chủ được những kỹ năng cần thiết để nắm bắt các cơ hội nghề nghiệp và vươn tới đỉnh cao thành công.

Với sứ mệnh này, các chương trình đào tạo do ISC xây dựng luôn được cập nhật, gắn liền với thực tế, có giá trị ứng dụng cao giúp học viên mở rộng kiến thức và nâng cao năng lực, phát huy được hiệu quả của các kỹ năng mềm trong cuộc sống, qua đó mở ra cho học viên những ưu thế mới trong công việc đem lại lợi ích thiết thực cho sự nghiệp của mình.

 ◊ Tin liên quan