Thiết kế website
 
 
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

Nhà lãnh đạo là những người đứng đầu doanh nghiệp, nên vai trò của họ ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của doanh nghiệp. Khi họ thực hiện tốt vai trò của mình, họ sẽ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Khi họ làm sai vai trò, họ sẽ kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp.

Một nhà lãnh đạo phải có một vốn kiến thức nhất định về hệ thống luật và thuế trong kinh doanh, về marketing, tài chính doanh nghiệp, dây chuyền sản xuất, công nghệ … Đây là yêu cầu tiên quyết vì nó gắn liền với hiệu quả của quá trình ra quyết định. Và để trở thành một nhà lãnh đạo tài năng thì cần phải có những kỹ năng cần thiết. Dưới đây là một số kỹ năng quan trọng mà một nhà lãnh đạo cần có:
Tro choi pikachuGame dan tranPolyp hậu mônApxe hậu mônĐại tiện khó

Lãnh đạo và quản lý