Thiết kế website
 
 
Đào tạo doanh nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

ISC cung cấp các khóa học đào tạo doanh nghiệp nhằm đáp ứng cho ...
Lãnh đạo và quản lý

Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra một nhà lãnh đạo tài năng???

Quản trị nhân sự

Một công ty hay một tổ chức nào dù có nguồn tài chính dồi dào, máy móc kỹ thuật hiện đại đến đâu cũng sẽ trở nên hạn chế nếu quản trị nhân sự không hiệu quả. 

Bán hàng & marketing

Bạn hỏi bí quyết làm giàu của tôi? - Đó chính là nghệ thuật marketing. Muốn giỏi giang trên thương trường, bất cứ ai cũng phải hiểu và làm chủ được nghệ thuật tiếp t...

Kỹ năng mềm

Ngày nay trình độ học vấn và các bằng cấp chưa đủ để quyết định trong việc tuyển dụng lao động của nhiều doanh nghiệp và người sử dụng lao động. Họ còn căn cứ vào yếu tố cá nhân như kỹ năng, ...

1