Thiết kế website
 
 
Đào tạo doanh nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

Bán hàng và Marketing

Bán hàng (sales) là một nghệ thuật nên mỗi seller (người bán hàng) cần phải có những bí quyết riêng thì mới có thể thành công. Ngày nay, tài ăn nói lanh lợi chưa đủ để tạo nên một người bán hàng giỏi, mà họ còn cần phải có những kỹ năng thiết yếu để trở thành một seller hàng đầu:

Dưới đây là một số khóa học giúp bạn có được những  kiến thức, quy trình và các kỹ năng cơ bản để có thể trở thành một người bán hàng chuyên nghiệp.


Bán hàng & marketing